Cookiebeleid

De websites van Zum.nl (“ZUM-websites”) plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de ZUM-websites beter te laten functioneren, gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek van de website te monitoren.

Zum.nl vindt het belangrijk dat je weet welke cookies de ZUM-websites plaatsen, hoe ze werken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Welke soort cookies kun je verwachten op de ZUM-websites?

Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van ZUM-websites, bijvoorbeeld om automatisch een energie-aanbieding te zien in jouw woonplaats en je voorkeuren te onthouden. Deze gegevens slaan we op, tot je klant wordt of je cookies verwijdert. We gebruiken deze gegevens niet voor het doen van aanbiedingen. Een voorbeeld van deze cookies: wanneer je jouw verbruik, postcode en huisnummer invult op onze startpagina voor een aanbod op maat, slaan wij deze gegevens op. Als je onze site nog een keer bezoekt, zijn deze gegevens al ingevuld. Wel zo handig!

Analyse cookies
Wij gebruiken website-analysetool Google Analytics om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers door middel van rapportages en analyses. We kunnen hiermee bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers er op de websites zijn (geweest) en welke pagina’s (veel) worden bezocht. Dankzij deze kennis kunnen we onze sites steeds verder verbeteren en optimaliseren. Daarnaast maken deze cookies het mogelijk om testen uit te voeren op de websites om het gebruiksgemak te verhogen. Hiervoor gebruiken wij Google Optimizer. Zo kunnen we het ene deel van de bezoekers versie A van (een deel van) de websites laten zien en een andere groep versie B. Met de uitslag van dergelijke testen kunnen we de websites verbeteren en gebruiksvriendelijker maken. We doen hierbij tests met teksten en lay-out.

Marketingdoeleinden: Tracking cookies van onze adverteerders en interesse cookies

Tracking cookies van onze adverteerders geven inzicht via welke andere sites een bezoeker op (een van) onze websites is gekomen. Dankzij deze cookies kunnen we onze partnersites (‘affiliates’) eerlijk belonen voor hun bijdrage aan een eventuele verkoop. Een cookie van een partnersite wordt verwijderd na maximaal 30 dagen. Zonder deze cookies kunnen we onze partnersites niet meer eerlijk belonen. Zelf merk je hier weinig van.
Naast bovengenoemde doeleinden kunnen andere externe partijen hun cookies meegeven. Veelal worden deze gebruikt door de partners om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe zij hun diensten kunnen presenteren. Denk hierbij aan filmpjes van bijvoorbeeld YouTube en ‘like’-knoppen van sociale media-sites als Twitter en Facebook.

Verwijderen cookies

Als je wilt kun je cookies uitzetten via jouw browser. Houd er dan wel rekening mee dat een deel van de functionaliteit van onze websites eventueel niet beschikbaar kan zijn en dat het kan voorkomen dat je geen gebruik kunt maken van onderdelen van ZUM-websites.

Geplaatste cookies kun je zelf verwijderen, omdat deze op jouw computer en/of mobiel zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van je browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meest gebruikte browsers.

Je kunt ook naar www.youronlinechoices.com gaan. Hier kun je per specifieke aanbieder gebruik maken van de “opt-out”-mogelijkheid (afmeldoptie) zodat cookies van die specifieke aanbieder niet langer worden toegestaan.

Privacy-statement

Om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren en aan te laten sluiten bij de behoeften van haar klanten, verwerken ZUM B.V. (“ZUM”) en alle aan ZUM.nl gelieerde ondernemingen, hierna gezamenlijk aangeduid als “de ZUM-groep”, persoonsgegevens. De ZUM-groep acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar websites van groot belang. De ZUM-groep houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden dan ook zorgvuldig behandeld, verwerkt en beveiligd.

De ZUM-groep acht het van belang dat je volledig geïnformeerd bent over hoe jouw persoonlijke gegevens worden verzameld en/of verwerkt. Deze informatie is vastgelegd in dit privacy-statement. De meest recente versie van wordt altijd getoond op onze website.

Welke gegevens verkrijgt de ZUM-groep?

De ZUM-groep kan onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verkrijgen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, verbruiksgegevens (bv energie, mobiel-abonnement, internet-abonnement), (technische) gegevens van je aansluiting(en) en andere gegevens van je netbeheerder, locatiegegevens, gebruiksinformatie (IP-adressen, internet- en telefoniedata), waaronder gegevens die je zelf aan de ZUM-groep verstrekt.

Verwerking van (persoons)gegevens
De verwerking van jouw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. De ZUM-groep kan hiervoor, met jouw toestemming (voor zover dat vereist is), persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doelen:

De levering van de bestelde diensten- en/of producten
De ZUM-groep gebruikt jouw gegevens, zoals je contact- en betalingsgegevens, voor het uitvoeren en onderhouden van de diensten en eventuele producten. Je kunt hierbij denken aan het aangaan van je energiecontract (of een contract voor een andere dienst) of het bieden van service.
Verbetering van de diensten en producten
Om een zo goed mogelijke klantenservice te bieden is het mogelijk dat klantcontact (waaronder mondelinge en schriftelijke communicatie) ten behoeve hiervan wordt geanalyseerd door een hiertoe ingeschakelde derde. Op basis van deze informatie en van algemene gebruikersinformatie kan de ZUM-groep verbeterpunten ontdekken en uitvoeren. Ook is het mogelijk dat je wordt gevraagd mee te doen aan een onderzoek over onder meer de diensten of klantenservice van de ZUM-groep.
Marketing en communicatie
De ZUM-groep is continu in beweging. Als er nieuwe diensten of producten of leuke acties beschikbaar komen die jou mogelijk interesseren, dan brengt de ZUM-groep je daar graag van op de hoogte. Uiteraard kun je jouw marketingvoorkeuren zelf aanpassen. Hiernaast kan de ZUM-groep op basis van jouw gegevens relevante informatie aan je tonen, bijvoorbeeld op de website of in een e-mail. Dit geldt voor aanbiedingen, maar ook voor eventuele storingen in het gebied van jouw postcode.
Diensten en producten van derden
Het is mogelijk dat de ZUM-groep aanbiedingen aan je voorlegt van eventuele partners van de ZUM-groep, zoals adverteerders, promotors, applicatieproviders of app-stores. Als je gebruikmaakt van dergelijke aanbiedingen of een transactie aangaat, dan kan de ZUM-groep relevante gegevens verzamelen en doorgeven aan de partners waarvan de promoties of transacties afkomstig zijn. Voor het gebruik van je gegevens door partners geldt hun eigen privacy-beleid. Het is belangrijk dat je dit eveneens raadpleegt.
Voldoen aan (wettelijke) verplichtingen
De ZUM-groep kan wettelijk verplicht worden om bepaalde persoonsgegevens bekend te maken in het kader van een juridisch proces of indien handhavende instanties (zoals een toezichthouder) dit vereisen. Het is mogelijk dat deze persoonsgegevens hiervoor door de ZUM-groep bekend worden gemaakt zonder dat je hiervan op de hoogte te brengen en zonder je (voorafgaande) toestemming. Daarnaast kan het verwerken van persoonsgegevens nodig zijn bij het doen uitvoeren van een audit.
Aan wie kunnen deze (persoons)gegevens eventueel bekend worden gemaakt?

Jouw gegevens kunnen gedeeld worden met alle aan Zum.nl gelieerde ondernemingen, waaronder ZUM B.V. en Mindgrind B.V. In dat geval worden jouw persoonsgegevens onder dezelfde regels zoals vastgelegd in dit privacy-statement verwerkt.
Werknemers binnen de ZUM-groep
Aan (een beperkte groep) werknemers binnen de ZUM-groep wordt toegang tot jouw persoonsgegevens verleend voor zover dat nodig is om hun taken naar behoren uit te voeren.
(Verkoop)partners
Als je via een de verkooppartners van de ZUM-groep klant wordt, of je gaat via de ZUM-groep in op een aanbieding die door een partner wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat de ZUM-groep bepaalde persoonsgegevens aan die partners bekendmaakt. Uiteraard zijn dit beperkte gegevens en worden de gegevens enkel verstrekt indien dit strikt noodzakelijk is.
Andere derden (zoals installateurs e.d.)
De ZUM-groep kan ook persoonsgegevens delen met zorgvuldig geselecteerde derden, als het delen van de gegevens noodzakelijk is voor het leveren of uitvoeren van de diensten en/of producten. Dit is bijvoorbeeld in het geval je kiest voor installatie van de door jou gekozen diensten via een installateur of wanneer de ZUM-groep bij achterstallige betalingen een incassobureau inschakelt. Ook voor het toetsen van je kredietwaardigheid kan de ZUM-groep je gegevens delen met derden. De ZUM-groep eist van deze derden dat de persoonsgegevens die met hen worden gedeeld, vertrouwelijk worden behandeld en enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
Inzage, wijziging of verwijdering

Het is mogelijk dat je wilt weten of de ZUM-groep persoonsgegevens van jou verwerkt. Je kunt dit verzoek indienen, waarna je uiterlijk binnen vier weken wordt geïnformeerd of dit het geval is. Indien de ZUM-groep inderdaad jouw persoonsgegevens verwerkt, ontvang je een overzicht welke gegevens dit betreft, alsmede een beschrijving van het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt en eventueel aanvullende informatie over de herkomst van de gegevens.

Je kunt eventueel een verzoek indienen voor het verbeteren, aanvullen, wijzigen, afschermen of verwijderen van persoonsgegevens indien ze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of op enige wijze in strijd met wet- en regelgeving worden verwerkt. De ZUM-groep zal je uiterlijk binnen vier weken na je verzoek informeren of je verzoek kan worden geaccepteerd en zal, bij goedkeuring, je verzoek zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Als je informatie over de diensten en producten van de ZUM-groep niet langer wilt ontvangen of niet langer wilt dat jouw gegevens met eventuele derden worden gedeeld, kun je dit kenbaar maken aan de ZUM-groep. Het gebruik van jouw gegevens voor die doeleinden zal dan direct worden beëindigd.

Voor bovengenoemde verzoeken en eventuele andere vragen over de wijze waarop de ZUM-groep omgaat met jouw persoonsgegevens kun je dat aan ons doorgeven via [email protected] .

Meld je je af of verzoek je de ZUM-groep om (sommige) gegevens te verwijderen/niet meer te gebruiken, is het mogelijk dat bepaalde diensten of producten niet meer aan je kunnen worden geleverd.